Beams connections _ Liên kết của chi tiết dạng thanh

Khi mô phỏng mối liên kết của các chi tiết trong một hệ thống, hoặc cấu trúc được lắp từ các chi tiết dạng thanh (beams), việc thiết lập các mối liên kết giữa chúng là rất quan trọng, quyết định đến sự chính xác của kết quả. Các liên kết (connections) trong mô hình phải thể hiện đúng bản chất các mối liên kết thực tế của hệ thống. Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách xây dựng các loại liên kết đó _ beam connections.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *