Explicit Dynamics, Ansys Autodyn and LS-DYNA

Ansys cung cấp 3 mô đun: Explicit Dynamics, Autodyn and LS-DYNA, là 3 công cụ mạnh mẽ trong tính toán, mô phỏng các bài toán động lực học, va chạm khi chuyển động với tốc độ cao, biến dạng lớn trong thời gian cực ngắn như mô phỏng rơi của các thiết bị điện tử, cơ khí, các vụ nổ của vật liệu nổ, các ứng dụng quân sự như phát nổ của đạn, tên lửa, vũ khí.

Một số ứng dụng sử dụng các mô đun Explicit Dynamics, Autodyn and LS-Dyna:

  • Crash test of a car: Mô phỏng va chạm của ô tô.
  • Drop test of electronic devices, cellphone, laptop: Mô phỏng rơi của thiết bị điện tử.
  • Crash test of a large ship container: Mô phỏng va chạm của tàu thuyền.
  • Bird-strike of an airplane: Mô phỏng va chạm của chim vào máy bay.
  • Mô phỏng vụ nổ của thuốc nổ, đạn, vũ khí.
  • Mô phỏng va chạm của đầu đạn, tên lửa vào mục tiêu.
  • Mô phỏng quá trình dập chi tiết từ vật liệu dạng tấm.
  • Mô phỏng tương tác giữa chất lỏng, khí và vật rắn.

Automotive Crash Test

Moving of a Projectile in Air

Impact of a bullet at a target

Cell Phone Drop Test

Bird-strike simulation