Khóa học Ansys Workbench cơ bản

Nền công nghiệp của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và độ chuyên sâu. Các hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của con người ngày càng phức tạp về phương diện chức năng, nhưng đòi hỏi kết cấu và khối lượng tối ưu mà vẫn đảm bảo tính an toàn. Điều đó đòi hỏi các kỹ sư phải vận dụng rất nhiều kiến thức, kỹ năng để tính toán, thiết kế máy móc. Tuy vậy, nhiều bài toán phức tạp, các kỹ sư không thể tính toán đầy đủ bằng phương pháp thủ công, mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của phần mềm tính toán, mô phỏng chuyên dụng.

Trong số đó, Ansys Workbench là một phần mềm với nhiều module có thể hỗ trợ kỹ sư rất nhiều trong tính toán, mô phỏng.

 

                   KHÓA HỌC ANSYS WORKBENCH CƠ BẢN: 25 buổi x 2h.

 1. Vẽ và chỉnh sửa mô hình bằng phần mềm Space Claim: 3 buổi.
 2. Tổng quan về phần mềm Ansys Workbench và các module: 1 buổi.
 3. Thiết lập thông số, đặc tính vật liệu: 1 buổi.
 4. Thiết lập thông số đầu vào: 1 buổi.
 5. Thiết lập các mối liên kết: 1 buổi.
 6. Chia lưới: 3 buổi.
 7. Xử lý kết quả đầu ra: 1 buổi.
 8. Mô phỏng cấu trúc tĩnh học: 2 buổi.
 9. Mô phỏng dao động: 1 buổi.
 10. Mô phỏng Buckling: 1 buổi.
 11. Mô phỏng động lực học, va chạm: 2 buổi.
 12. Mô phỏng bài toán chuyển tiếp: Transient Structural: 1 buổi.
 13. Mô phỏng bài toán hệ đa vật thể: Rigid multibody system: 1 buổi.
 14. Mô phỏng bài toán nhiệt: 1 buổi.
 15. Tối ưu hóa: 2 buổi.
 16. Mô phỏng mô hình 2D, mô hình xoay quanh trục: 1 buổi.
 17. Mô phỏng bài toán phi tuyến tính: 3 buổi.

      – Phi tuyến tính hình học.

     – Phi tuyến tính liên kết.

     – Phi tuyến tính vật liệu.

Xem lịch học và Đăng ký học