Khóa học Ansys Workbench nâng cao

Nền công nghiệp của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và độ chuyên sâu. Các hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của con người ngày càng phức tạp về phương diện chức năng, nhưng đòi hỏi kết cấu và khối lượng tối ưu mà vẫn đảm bảo tính an toàn. Điều đó đòi hỏi các kỹ sư phải vận dụng rất nhiều kiến thức, kỹ năng để tính toán, thiết kế máy móc. Tuy vậy, nhiều bài toán phức tạp, các kỹ sư không thể tính toán đầy đủ bằng phương pháp thủ công, mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của phần mềm tính toán, mô phỏng chuyên dụng.

Trong số đó, Ansys Workbench là một phần mềm với nhiều module có thể hỗ trợ kỹ sư rất nhiều trong tính toán, mô phỏng.

Khóa học Ansys Workbench nâng cao: 15 buổi x 2h.

  1. Liên kết nâng cao.
  2. Chia lưới nâng cao.
  3. Coupling.
  4. External data.
  5. Submodelling.
  6. Shell and beams.
  7. Động lực học nâng cao.
  8. Fatigue.
  9. Postprocess advanced tips and tricks.
  10. Weld and bolt connections.
XEM LỊCH HỌC VÀ ĐĂNG KÝ