Lịch học & Đăng ký

Bảng thông báo lịch học các khóa học của ANSYS WORKSHOP

Khóa học

Thời lượng Số buổi Thời gian biểu Học phí  

Ansys Workbench

cơ bản

50h 25 buổi x 2h 10/12/2019 – 20/02/2020

19h30-21h30. Thứ 3, 5, CN.

4,500,000 đ

Ansys Workbench

nâng cao

30h 15 buổi x 2h 10/12/2019 – 20/02/2020

19h30-21h30. Thứ 3, 5, CN.

3,500,000 đ

Ghi chú: Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, lịch học có thể được điều chỉnh trong phạm vi 1 tuần để có thể phù hợp với từng lớp học và học viên.

Đăng ký học khóa Ansys Workbench cơ bản

 

Đăng ký học khóa Ansys Workbench nâng cao