MÔ PHỎNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS

Ansys Workshop cung cấp các dịch vụ mô phỏng, tư vấn, tối ưu hóa thiết kế, và đào tạo các mô đun của phần mềm ANSYS trong các lĩnh vực kết cấu cơ khí, động lực học va chạm, truyền nhiệt, thủy khí động lực học và truyền âm. Phần mềm ANSYS WORKBENCH có nhiều mô đun trong các lĩnh vực cơ khí, nhiệt học, thủy khí động lực học, điện và điện tử. Việc ứng dụng phần mềm này trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất sẽ giúp kỹ sư, nhà nghiên cứu tiết kiệm được đáng kể thời gian, công sức và chi phí. 

Chúng tôi cung cấp đến đối tác dịch vụ tính toán, mô phỏng, tư vấn và tối ưu hóa thiết kế cho các lĩnh vực:

1. Ansys Mechanical: Kết cấu cơ khí.

Ansys Mechanical

 

2. Ansys Explicit Dynamics, Autodyn, LS-DYNA: Va chạm tốc độ cao, biến dạng lớn, các vụ nổ.

Explicit Dynamics, ANSYS LS-DYNA and AUTODYN

3. Ansys Fluent – CFD: Thủy khí động lực, nhiệt học, âm học.

Ansys Fluent

4. Ansys Thermal Analysis: Phân tích truyền nhiệt.

Ansys Thermal Analysis

5. Ansys Acoustic Analysis: Phân tích truyền âm.

Acoustic Analysis