Plane strain: 3D model vs 2D model

Mô hình tổng quát của một phần tử được thể hiện trong không gian 3 chiều OXYZ. Nhưng với những trường hợp đặc biệt, cụ thể như chuyển vị trong phương OZ, εZ = 0. Mô hình bài toán có thể được mô phỏng bằng Plane stress model.

Trong ví dụ ở dưới, một thanh thẳng có kích thước 200x80x20mm được gán điều kiện biên như sau:

  • Frictionless support mặt D (2 mặt bên), mặt A.
  • Cạnh A: Fix trong hướng OY.
  • Bề mặt c: áp suất 0,5Mpa.

Như vậy thanh sẽ bị biến dạng trong mặt phẳng OXY, chuyển vị trong phương OZ sẽ bằng 0, bài toán có thể được mô phỏng bằng Plane strain.

 

 

Video dưới đây sẽ phân tích, so sánh cụ thể hơn các mô hình 3D plane strain, và 2d plane strain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *