Giáo trình Ansys Workbench: Kết cấu cơ khí và Truyền nhiệt.

I. Nội dung trọng tâm của giáo trình.

– Phần 1: Xây dựng và hiệu chỉnh mô hình chi tiết, bản tổng lắp chi tiết bằng phần mềm Space Claim – Phần mềm xây dựng và hiệu chỉnh mô hình của ANSYS.

– Phần 2: Tổng quan về giao diện phần mềm, chức năng của các mô đun.

– Phần 3: Các bước để xây dựng bài toán mô phỏng sử dụng các mô đun.

– Phần 4: Ứng dụng, thực hành các mô đun vào các bài toán cụ thể.

– Phần 5: Một số chú ý và thủ thuật để sử dụng phần mềm hiệu quả hơn.

 

II. Hiệu quả khi sử dụng giáo trình.

Sau khi học xong tài liệu, người học sẽ nắm chắc được cách xây dựng và hiệu chỉnh mô hình sản phẩm; lựa chọn các mô đun trong phần mềm phù hợp với bài toán cần mô phỏng; nắm chắc các bước để mô phỏng một bài toán; thành thạo cách thiết lập các thông số đầu vào, đầu ra để  bằng phần mềm Ansys. Từ đó, học viên sẽ có khả năng ứng dụng phần mềm vào công việc thực tế của mình để tính toán, mô phỏng và thử nghiệm sản phẩm. Học viên sẽ có thể nghiên cứu, thiết kế sản phẩm đôc lập, hiệu quả và tiết kiệm hơn. Học viên cũng sẽ có cơ hội rộng mở hơn được làm việc ở các vị trí nghiên cứu, thiết kế ở các phòng nghiên cứu, các công ty lớn.

 

III. NỘI DUNG GIÁO TRÌNH:

Chương 1. Vẽ và hiệu chỉnh mô hình bằng phần mềm Space Claim

Space Claim là phần mềm dựng hình và hiệu chỉnh mô hình được tích hợp với phần mềm ANSYS. Space Claim có thể xây dựng và chỉnh sửa mô hình dạng đường 1D, dạng tấm 2D và dạng khối 3D. Phần mềm còn có chức năng thiết kế ngược – Dựng lại mô hình của một chi tiết có sẵn.

Chương 2. Tổng quan về phần mềm Ansys Workbench và các mô đun.

Phần mềm Ansys Workbench gồm nhiều mô đun như static structural, transient structural, explicite dynamics, rigid dynamics, steady state thermal, transient thermal , modal analysis, harmonic response.

Chương 3. Thiết lập thông số đặc tính vật liệu.

Đây là thông số đầu vào đầu tiên của bài toán mô phỏng. Ansys có thư viện đặc tính của các loại vật liệu khác nhau như kim loại, phi kim loại, chất khí và chất lỏng. Quan trọng nhất là đặc tính kim loại phải được lựa chọn chính xác.

Chương 4. Thiết lập các mối liên kết và thông số đầu vào.

Đây là bước quan trọng nhất của bài toán mô phỏng bởi vì kết quả mô phỏng có chính xác hay không phụ thuộc rất lớn vào việc thiết lập các mối liên kết và thông số đầu vào như điều kiện biên, thời gian, lực, áp suất, dịch chuyển và nhiệt độ…

Chương 5. Chia lưới.

Ansys Workbench là phần mềm mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn – nghĩa là chia chi tiết thành nhiều phần tử kích thước nhỏ. Tuy nhiên việc chia lưới không thể được thực hiện một cách ngẫu nhiên được bởi vì kết quả đầu ra có thể không chính xác nếu chia lưới không hợp lý. Hơn nữa, phương pháp chia lưới hợp lý còn giúp rút ngắn thời gian xử lý của máy tính, thời gian thực hiện mô phỏng.

Chương 6. Xử lý kết quả đầu ra.

Đây là bước cuối cùng để xuất kết quả đầu ra của bài toán mô phỏng để phục vụ cho việc đánh giá sản phẩm. Người sử dụng phần mềm phải biết các thao tác để trích xuất và đánh giá các thông số đầu ra để phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm.

Chương 7. Mô phỏng cấu trúc tĩnh học – Static Structural.

Phân tích ứng suất, biến dạng, đọ bền của kết cấu tĩnh, bỏ qua ảnh hưởng của quán tính khối lượng.

Chương 8. Mô phỏng mô hình dạng đường (beam), tấm (shell), mô hình 2D (planar), mô hình đối xứng (symmetry) mô hình xoay quanh trục (axisymetry).

Chương 9. Các lý thuyết tính bền và ứng dụng để tính bền trong Ansys.

Chương 10. Mô phỏng bài toán phi tuyến tính.

– Phi tuyến tính hình học.

– Phi tuyến tính liên kết.

– Phi tuyến tính vật liệu.

Chương 11. Mô phỏng dao động – Modal Analysis and Harmonic Response.

– Modal analysis: mô phỏng đặc trưng dao động của kết cấu. Kết quả của bài toán sẽ cho chúng ta biết được hình dáng dao động của kết cấu tương ứng với các tần số khác nhau.

– Harmonic Response: mô phỏng cộng hưởng của kết cấu với ngoại lực có chu kỳ.

Chương 12. Mô phỏng sự oằn – Buckling Analysis.

Mô đun này phân tích sự mất ổn định của kết cấu. Nguyên nhân là do tính không đồng nhất của vật liệu và sai số chế tạo, cũng như phương tác dụng của ngoại lực thường không chính xác như lý thuyết. Những tác động này rất ngẫu nhiên với lý do nêu trên, tạo ra những biến dạng chùn, oằn, móp… không mong muốn và phá hủy kết cấu.

Chương 13. Mô phỏng động lực học – Transient Structural and Explicite dynamics.

– Transient structural: Mô phỏng các bài toán động lực học có tính đến cả ảnh hưởng của ngoại lực, khối lượng, quán tính theo thời gian. Mô đun này được dung cho các bài toán va chạm vận tốc nhỏ, biến dạng nhỏ, không phá hủy vật liệu.

– Explicite dynamics: Mô đun này có thể mô phỏng các bài toán va chạm, bài toán động lực học với vận tốc, biến dạng, phá hủy vật liệu lớn.

Chương 14. Hệ đa vật thể – Rigid Dynamics.

Mô đun này mô phỏng bài toán của hệ nhiều vật liên kết với nhau bằng các khớp nối. Các vật thể được xem là vật cứng tuyệt đối, có khối lượng được đặt tại tâm của vật thể.

Chương 15. Mô phỏng bài toán nhiệt – Steady state thermal and Transient Thermal.

Phân tích bài toán nhiệt tuyến tính và phi tuyến tính theo thời gian.

Chương 16. Tối ưu hóa và dựng mô hình sau khi tối ưu hóa (thiết kế ngược).

Chương 17. Tổng hợp và thực hành kiểm tra các nội dung đã học.

 

Giá Bán Tài Liệu: 1.000.000.Đ