1. Sức bền vật liệu.

Suc-ben-vat-lieu-ket-cau

2. Chi tiết máy.

Chi Tiết Máy Tập 1

3. Statics and mechanics of materials

Statics and Mechanics of Materials

4. Mechanics of materials

Mechanics of Materials 

5. Machinery’s Handbook

Machinery’s handbook