Tập hợp một số tài liệu kỹ thuật và tiếng anh kỹ thuật rất cần thiết cho sinh viên và kỹ sư cơ khí.

Tài liệu kỹ thuật cơ khí

 

Tài liệu phần mềm kỹ thuật

Tài liệu tiếng anh kỹ thuật