Thermal Analysis using Ansys Mechanical and Fluent

Việc tính toán sự phân bố nhiệt độ đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích ứng suất, biến dạng gây ra bởi nhiệt độ trong các chi tiết. Hai mô đun của ANSYS: Ansys Mechanical and Ansys Fluent tích hợp các thuật toán truyền nhiệt, trao đổi nhiệt và bức xạ nhiệt, mô hình vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ, có thể mô phỏng các bài toán nhiệt phức tạp. Ansys cũng cho phép kết hợp cả hai công cụ Fluent và Mechanical Thermal để giải quyết bài toán nhiệt giữa chất lỏng, khí và rắn.

Một số ứng dụng tiêu biểu:

  • Phân tích bài toán nhiệt của các chi tiết chuyển động có ma sát.
  • Phân tích bài toán nhiệt của thân vỏ động cơ đốt trong.
  • Phân tích bài toán nhiệt của thân vỏ động cơ tên lửa.
  • Phân tích hệ thống tản nhiệt của hệ thống linh kiện điện tử.
  • Phân tích bài toán nhiệt của hệ thống HVAC_heating ventilation and air conditioning.
  • Phân tích bài toán nhiệt của các hệ thống sấy, đốt.
  • Phân tích bài toán nhiệt của hệ thống làm mát.
  • Phân tích bài toán nhiệt của hệ thống ống xả động cơ.

Thermal analysis of a piston

 

Thermal analysis of A brake

 

Thermal Analysis of a cooling component

 

Heat transfer of a cooling system

 

Heat distribution of electronic device

 

Combining Ansys Mechanical and Fluent